Panineungan Pahlawan Indonesia

 Panineungan Pahlawan Indonésia

Ciptaan: Dhipa Galuh Purba

Arr: Wijaya Sanuaji

Vocal: Azna Pitaloka

 

Nyawang mangsa anu katukang

(Mengenang masa silam)

basa para pahlawan teuneung ludeung

(ketika para pahlawan pemberani tak gentar)

tandang ngalawan nu ngajajah

(terjun [bertempur] melawan penjajah)

ngahontal kamerdékaan

(meraih kemerdekaan)

 

 

Di Taman Makam Pahlawan

abdi seja ngadu'a ka Nu Agung

mugi arwah para pahlawan

kénging bagja di alam lana

 

REF

Warisan alam éndah tingtrim paripurna

luhung budayana

Indonésia merdéka

tina ati sanubari nganuhunkeun

kana jasa-jasa pahlawan Indonésia

 

Seja ngahaturkeun nuhun

kana jasa para pahlawan Indonésia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terjemahan Bahasa Indonesia

Pahlawan Indonesia

 

Mengenang masa silam

ketika para pahlawan pemberani tak gentar

bertandang melawan penjajah

mencapai kemerdekaan

 

Di Taman Makam Pahlawan

aku berdoa kepada Yang Maha Agung

semoga arwah para pahlawan

mendapat kebahagiaan  di alam abadi

 

REF

Warisan alam yang indah tentram sempurna

luhur budayanya

Indonesia merdeka

dari hati sanubari berterimakasih

pada jasa-jasa pahlawan Indonesia

 

Menghaturkan terimakasih

atas jasa para pahlawan Indonesia

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post