Dhipa Galuh Purba
Saya orang biasa yang lahir dari keluarga sederhana di sebuah kampung bernama Simpar, Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
==========================

RIWAYAT HIDUP


Nama                                       : M. Sudama Dipawikarta

Nama Pena (Alias)                  : Dhipa Galuh Purba

Tempat, Tanggal Lahir            : Ciamis, 25 September 1977.

Pekerjaan                                 : Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat

                                          Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Alamat                                     :  Komplek Bumi Panyileukan, Bandung, Jawa Barat
                                                   Jl. Penggilingan Raya, Cakung, Jakarta Timur       
Email                                        : dhipa@galuh-purba.com / embunpanjalu@gmail.com
Blog                                          : www.galuh-purba.com


Riwayat Pendidikan

Jenjang
Nama Lembaga Pendidikan
Jurusan
Tahun
SD
SD Negeri IV Panjalu, Ciamis, Jawa Barat

-
1984-1990
SMP
SMP Negeri 1 Panjalu, Ciamis, Jawa Barat

-
1990-1993
SMA
SMA Pasundan 7 Bandung
Sosial
1993-1996

S1
Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung
Teater
1998-2002
(Tidak Diselesaikan)

S1
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung
Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik

2002-2007
S2
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung
Studi Masyarakat Islam
2008-2013Riwayat Pekerjaan

Instansi
Posisi/ Jabatan
Tahun

Radio Burinyay FM, Bandung

Penyiar Acara “Galura Budaya Sunda”
2000-2001
PT. ESA Production, Bandung

Unit Produksi Film “Tiga Pendekar”
2001-2002

Penyiar Acara “Panglawungan Giri Mukti”
2003
Majalah Seni Budaya

Redaktur Pelaksana
2002-2005
Majalah Bina Dakwah
Redaktur Pelaksana

2005-2007
Penyiar acara “Legenda Pasundan”, “Sajak Sunda”, “Sunda Sawawa”, dan “Nyingraykeun Lalangsé Haté

2005-2007
Majalah Seni Budaya
Wakil Pemimpin Redaksi

2007-2009

Penyiar acara “Sasakala Tatar Sunda
2008-2009
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Dosen Luar Biasa (Mata Kuliah: Produksi Film Dokumenter)

2008- sekarang
Majalah Langlang Budaya

Pemimpin Redaksi
2009- sekarang
Pemimpin Redaksi

2012- sekarang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Barat
Angggota Tim Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan Budaya Lokal bagi Pengembangan Destinasi Ekowisata Jabar & Ekonomi Kreatif Tahun 2013

2013-2014
Majalah Sensor Film
Pemimpin Redaksi
2015-2019
Anggota LSF, Ketua Bidang Penyensoran
2015-2020
Karya Tulis di Media Massa
Menulis naskah essey, artikel, cerpen, dan sajak dalam bahasa Sunda dan Indonesia.
Pernah dimuat di HU. Pikiran Rakyat, Kompas Jabar, Tribun Jabar, Galamedia, Majalah
Mangle, Seni Budaya, Bina Da’wah, Sunda Midang, Cupumanik, Sensor Film, Tabloid
Galura, Giwangkara, Kudjang, Koran Sunda, Tadjuk, dan lain-lain.


Buku

Tahun
Judul
Penerbit

2000
Ukur Banyol, Kumpulan Humor Sunda
PT. Manglé Panglipur
2002
Ti Pulpén nepi ka Pajaratan Cinta, Antologi Carpon Mini
PT. Kiblat Buku Utama
2003
Campaka Mangkak, Antologi carpon, sajak, dan drama

PPSS dan PT. Kiblat Buku Utama
2004
Sunda pun Angkat Bicara, Antologi Artikel HU. Pikiran Rakyat

Forum Panyawangan

2005
Bumi Nanggroe Aceh, Antologi 10 Cerpen
Jendela Seni Bandung

2006
Mangsi Asih Kalam Tresna, Kumpulan Surat Cinta Pengarang Sunda

PPSS dan PT. Kiblat Buku Utama
2006
Bandung dalam Puisi, Antologi Puisi

Jendela Seni Bandung
2007
Kembang Kadengda, Antologi Carpon
Balai Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat

2007
Kandaga Budaya Sunda

CV. Wahana Iptek Bandung
2007
Kandaga Kasenian Sunda
CV. Wahana Iptek Bandung
2007
Sapasang Soca Wanoja, Kumpulan Carita Hikmah
CV. Djatnika
2008
Badog, drama Sunda
CV. Wahana Iptek Bandung
2008
Jeblog, Kumpulan Drama Sunda
PPSS
2008
Kanagan II, Kumpulan Carpon Pinilih Mangle
Yayasan Pusat Kebudayaan
2010
Tak Pernah Aku Melihat Bulan Tiongkok, Kumpulan Puisi Bahasa Tionghoa (Diterjemahkan Langsung dari Bahasa Indonesia oleh Bu Ru Liang)
Komunitas Sastra Tionghoa Indonesia
2016
Bunga Rampai Sensor Film di Indonesia (anggota tim penulis)
Lembaga Sensor Film
2019
Sensor Kontemporer, Pandangan Pada Perkembangan Sensor Film di Indonesia
Pustaka JayaNaskah Drama Panggung/ Teater

Tahun
Judul
Penggarap

1999

Damar Bumi Citraloka, Teater Bumi, Teater Adab, dll
2001
Damar Bumi Citraloka, Teater Adab, dll

2007
Angling Asih

Laskar Panggung Bandung
2008
Grup Teater Peserta Festival Drama Basa Sunda X,  2008
2010
Grup Teater Peserta Festival Drama Basa Sunda, XI, 2010
2011
Grup Teater Peserta Festival Drama Basa Sunda Pelajar I, 2011
2012
Grup Teater Peserta Festival Drama Basa Sunda XII,  2012
2013
Grup Teater Peserta Festival Drama Basa Sunda Pelajar II, 2013
2014

Grup Teater Peserta Festival Drama Basa Sunda XIII,  2014
2015
Grup Teater Peserta Festival Drama Basa Sunda 2015
2016
Grup Teater Peserta Festival Drama Basa Sunda 2014


Skenario FTV

Tahun
Judul
Production House

2004
Misteri Ronggéng Béntang
PT. Lunar Jaya Film
2004
Wadal Buta Héjo
PT. Lunar Jaya Film
2004
Gégér Siluman Élang
PT. Lunar Jaya Film
2004
Bisikan Gunung Kemukus
PT. Lunar Jaya Film
2014
Sahabat Alam
TVRI Lampung


Sutradara

Tahun
Judul
Produksi

2010
HU. Pikiran Rakyat
2011
Jendela Seni Bandung
2012
BCC Production
2012
BCC Production
2012
BCC Production
2014
Ekspresif Entertainmen
2014
ILM – KPK
Ekspresif Entertainmen


Lagu

Tahun
Judul
Vocalis

2017
Lia Refany
2018
Lia Refany
2018
Lia Refany
2012
Givani
2014
Ina Tria dan Generasi Z
2014
Jabar Terdepan
Soenarko
2016
Soenarko


Aktor Teater Tradisi dan Teater Modern

Tahun
Judul
Penggarap

1999
Digugu Ditiru
TVRI Bandung
1999
Telepon
TVRI Bandung
1999
Propokator
TVRI Bandung
1999
Pencari Orang Hilang (POH)
TVRI Bandung
1999
Kasasar
TVRI Bandung
1999
Ngarumpak Hukum
TVRI Bandung
2000
Bulan dan Kerupuk
Laskar Panggung Bandung
2000
Geger Mataram
TVRI Bandung
2000
Palagan Bubat
TVRI Bandung
2000
Jaka Sundang
Paguyuban Sandiwara Sunda Bandung
2000
Jabang Tutuka
Paguyuban Sandiwara Sunda Bandung
2000
Hanoman Trigangga
Paguyuban Sandiwara Sunda Bandung
2000
Palagan Galuh
Paguyuban Sandiwara Sunda Bandung
2000
Lutung Kasarung
Paguyuban Sandiwara Sunda Bandung
2000
Srikandi Kawisaya
Paguyuban Sandiwara Sunda Bandung
2001
Bubat
Paguyuban Sandiwara Sunda Bandung
2009
Tim Bandung Mengenang Rendra
2011
Jendral Debel Nu Debil
Teater Sunda kiwari


Aktor Sinetron, Film Pendek, dan FTV

Tahun
Judul
Sutradara

Produksi
2001
Frida 


TVRI Bandung
2001
Aktor


TVRI Bandung
2002
Amrin Lubis
ESA-LatTivi

2004
Palasik Kuduang

Amrin Lubis
Lunar Jaya Film
2004

Dina Gitawati
TVRI Jabar
2004
Misteri Ronggeng Bentang
Prawoto SR

Lunar Jaya Film
2004
Siluman Belut Putih
Amrin Lubis
Lunar Jaya Film

2004
Wadal Buta Hejo
Prawoto SR
Lunar Jaya Film

2004
Cinta SMU
Petrus Haryadi
Rafi Film

2005
Dipintumu Aku Mengetuk

TVRI Jabar

2012


BCC Production
2014
ILM – KPK

BCC ProductionPenghargaan Lomba Menulis

Tahun
Nama Penghargaan
Judul Karya

2000
Juara III Sayembara Menulis Cerita Rakyat Jawa Barat

Roman ”Situ Lengkong Panjalu”
2002
Juara III Sayembara Carpon Mini

Carpon Mini “Si...!”
2004
Juara III Hadiah Sastra D.K. Ardiwinata

Dangding “Sandékala Tara Lila”
2006
Juara II Hadiah Sastra LBSS

Esai “Cai Buruk Milu Mijah”
2005
Juara II Lomba Carpon KSM Galura Tingkat Mahasiswa

Carpon “Kontrak”
2007
Juara III Lomba Menulis Drama Sunda
Drama “Badog”

2009
Juara II Lomba Menulis Drama Sunda
Drama “Kembang Gadung”

2012
Juara Harapan Lomba Fiksimini Sunda
Fikmin “Kat...!”Pemateri/ Narasumber Diskusi, Workshop, dan Seminar

Waktu
Tema
Tempat

2000
Berkenalan dengan Teater Tradisional
Studio RRI Bandung
2002
Pelatihan Menulis di Media Massa
Pasamoan Sophia, Bandung
2003
Pelatihan Menulis Cerpen

Redaksi Majalah Suaka IAIN SGD Bandung
2003
Talkshow Talkshow Proses Kreatif Menulis

Panggung Acara Pameran Buku Bandung 2003, Landmark, Jl. Braga 129 Bandung
2006
Workshop Pelatihan Menulis Skenario

Yayasan Jendela Seni Bandung
2007
Workshop Dasar-Dasar Menjadi Reporter Radio dan praktek Menjadi Reporter Radio 

Broadcast Mandala UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2007

2008
Diskusi Puasa dalam Tradisi Sunda,

Masjid Al-Ikhlas, Turangga, Bandung
2008
Diskusi Teater “Kasidah Cinta”

Studio Bandung TV
2009
Diskusi “Bandung Islamic Book Fair 2009
Studio Bandung TV
2009
Diskusi “Pameran Buku Bandung 2009

Studio Bandung TV
2009
Diskusi Sastra dan Pintu Cinta
Pembicara lain: Ratna Ayu Budhiarti dan Eka

Panggung Acara Pesta Buku Bandung 2009, Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129 Bandung
2010

Aula HU. Pikiran Rakyat
2010

Gedung Islamic Center, Citraraya, Cikupa, Tangerang, Banten
2010
Diskusi “Menengok Sastra Sunda”m

Pengajian Sastra Majelis Sastra Bandung
9-3-2013

SMP Negeri 1 Plumbon, Kabupaten Cirebon
2013
Seminar Setengah Hari “Pemuda Menuju Bandung Bersih 2013-2018″

Gedung Indonesia Menggugat Jl. Perintis Kemerdekaan No 5, Kota Bandung.
2014

Aula Pasantren Persis 60, Katapang, Bandung,
2014
Diskusi Buku Céntang Barang
Disbudpora Majalengka
2014
Diskusi Filmisasi Sastra Sunda
Studio Bandung TV (Live)
2015
Workshop Produksi Film Pendek
Braga Citywalk, Jl. Braga 99 Bandung
19-10-2015
Sanur Paradise Hotel & Suites, Despasar, Bali Bali
22-10-2015
Hotel Papandayan, Bandung
11-5-2016
Sosialisasi Kebijakan LSF di Donggala, Sulawesi Tengah
Donggala
2016
Penyerapan Kearifan Budaya di Palu, Sulawesi Tengah
Palu
3-4-2016
Seminar & Workshop Exite Indonesia Roadblog 10 Cities
Hotel Aston, Bojonegoro, Jawa Timur
2016
Sosialisasi Kebijakan LSF di Forum Pelajar Indonesia (Indonesian Student Youth Forum – LSF)
Kemdikbud RI
25-8-2016
Medan
2017
Sosialisasi Kebijakan dan Keberadaan Perwakilan LSF di Ibu Kota Jawa Timur
Surabaya
2017
Workshop Manajemen Produksi Film
(Pusat Pengembangan Perfilman/ SK: 4220.15.3/UD/2017)
Depok
2017
Sosialisasi Kebijakan LSF di Bantul, D.I. Yogyakarta
Bantul
2017
Sosialisasi Kebijakan LSF di Jember, Jawa Timur
Jember
2017
Sosialisasi Kebijakan LSF di Balikpapan, Kalimantan Timur
Balikpapan
2018
Penguatan Kapasitas Tenaga Sensor Perwakilan Jawa Timur
Surabaya
2018
Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di Watansoppeng, Sulawesi Selatan
Soppeng
26-7-2018
Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di Banten
Tangerang
2018
LPMP Propinsi Riau
2018
Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di Malang, Jawa Timur
Malang
30-7-2018
Pangkal Pinang, Bangka Belitung
2018
Seminar Revitalisasi Peran Pemuda dalam Mengembalikan Jatidiri Bangsa
Kampus UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat
2019
Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di Pontianak, Kalimantan Barat
Pontianak
2019
Diskusi Kontoversi Film Dilan 1991
CGV, Makasar, Sulawesi Selatan
2019
Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di Panebel, Bali
Bali
2019
IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat
9-12-2019
Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di Palembang, Sumatera Selatan
Palembang
29-12-2019
Kantor Redaksi Lebar Media, Cigondewah, Bandung


Juri Lomba-lomba Kesenian, Sastra, dan Film

Waktu
Nama Lomba
Penyelenggara

2003
Lomba Acting dan Baca Puisi Tingkat Umum
Panitia Pameran Buku Bandung 2003
2003
Lomba Baca Puisi Tingkat SD, SMP, dan SMU
Panitia Pameran Buku Bandung 2003.
2003
Lomba Baca Cerita Humor “Sabulang Bentor” HU. GALAMEDIA
HU. Galamedia
2003
Lomba Baca Puisi Tingkat SD dan SMP, pada acara “Sastra Bangkit dan Bergerak” di GGM Bandung
Forum Sastra Bandung
2003
Lomba Menulis Surat Marah
Majalah Seni Budaya
2003
Lomba Mengarang Carpon Mini

Majalah Seni Budaya dan Lembaga Kebudayaan Mekar Parahyangan
2006
Top Model Parahyangan 2006 di Dezon, Bandung
Jendela Seni Bandung
2006
Lomba Dongeng Tingkat Guru TK dan SD
Perpustakaan Prof. Dr. Doddy Tisna Amidjaja, Bandung
2006
Lomba Menyanyi Pop Sunda “Saukur Cimata”  di Padepokan Seni Bandung.

Valentino Jaya Abadi
2007
Lomba Dongeng Tingkat SD di Wilayah Gugus I, Kacamatan Cicadas, Kota Bandung, 2007
Disdik Kota Bandung
2007
Lomba Pupuh Tingkat SD di Wilayah Gugus I, Kacamatan Cicadas, Kota Bandung
Disdik Kota Bandung
2007
Lomba Pidato Bahasa Sunda Tingkat SMP pada acara “Festival Basa Sunda” di Kota Sukabumi
Daya Mahasiswa Sunda (DAMAS) Cabang Sukabumi
2008
Lomba Baca Sajak Sunda di Gelanggang Generasi Muda (GGM) Bandung
FORUM SASTRA JAWA BARAT,
2008
Lomba Baca Sajak Sunda Tingkat SMP/MTS di Gedung PKM Kampus UPI Bandung
Panitia “RISKSA BUDAYA SUNDA 2008″,
2008
Lomba Baca Sajak Sunda Tingkat SMA/MA, di Gedung PKM Kampus UPI
Panitia “RISKSA BUDAYA SUNDA 2008″,
2008
Lomba Desain Cover dalam acara Bandung Islamic Book Fair 2008

Panitia Bandung Islamic Book Fair 2008
2008
Lomba Stand Terbaik dalam acara Islamic Book Fair 2008.

Panitia Bandung Islamic Book Fair 2008
2008
Lomba Ngadongeng Tingkat SMA Se-Jawa Barat, di Wisma Anugrah Bandung

BPBD Disdik Propinsi Jawa Barat
2008
Saembara Ngarang Carpon di Internet
Panitia Hadiah Sastra Bujangga Maya 2008
2008
Lomba Bercerita Tingkat SLTP se-Bandung
Balai Bahasa Bandung
2009
Pasanggiri Maca Sajak Sunda, diKampus UPI Bandung
Disbudpar Jabar dan Pensatrada UPI Bandung
2009
Pasanggiri Maca Sajak Sunda, di Kampus UPI Bandung
Panitia “Riksa Budaya Sunda 2009”
2009
Panitia Pesta Buku Bandung 2009
2009
Panitia Bandung Islamic Book Fair 2009
2009
Panitia Pameran Buku Bandung 2009
2010
Pasanggiri Ngadongeng Tingkat SD, SMP, SMA, seKabupaten Bandung  
Pemkab Bandung
2010
Lomba Baca Puisi Tingkat SD dan SMP di Kampus SMA Al-Ma’soem, Kabupaten Sumedang
SMA Al-Ma’soem, Bandung
2010
Audisi Bintang Pandawa, di Gedung Kesenian Tangerang, Jl. Masjid Alhidayah, Modernland, Tangerang, Banten
Pandawa
2010
Anugerah IKAPI Jabar (Pesta Buku Bandung 2010)
Panitia (Pesta Buku Bandung 2010)
2010
Anugerah IKAPI Jabar (Pameran Buku Bandung 2010)su
Panitia Pameran Buku Bandung 2010
2011
Anugerah IKAPI Jabar (Pesta Buku Bandung 2011)
Panitia Pesta Buku Bandung 2011
2012
Lomba Cipta dan Baca Puisi Antar Guru TK se-Kota Bandung, di Metro Indah Mall
IGTKI Kota Bandung
2012
Lomba Cipta dan Baca Puisi Antar Guru TK se-Jawa Barat,  di Yayasan Pusat Kebudayaan
IGTKI Jawa Barat
2012
Lomba Menyanyi Lagu “Muslimah” Fitri Widjayanti
Panitia Pesta Buku Bandung 2012
2012
Lomba Menulis Ilmiah Tingkat SMA se-Kota Bandung,  di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129 Bandung
Dinas Pendidikan Kota Bandung, Pusarda Kota Bandung, dan IKAPI Jabar
2012
Lomba Menyanyi Antar Karyawan/i BPN se-Jawa Barat

BPN Jawa Barat
2013
Lomba Desain Cover, di Landmark Convention Hall

Panitia Pesta Buku Bandung 2013
2013
Parade Seni Sunda II, di Landmark

Panitia Pesta Buku Bandung 2013
2013
Lomba Cipta Puisi dalam Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren (POSPEDA) Tingkat Jawa Barat, di Kampus MAN 1 Bandung

Setda Propinsi Jawa Barat
2013
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat
2013
Lomba Ngadongeng “Festival Sastra 2013″ Tingkat SMP, di Hotel Endah Parahyangan, Cimahi

Balai Bahasa Jawa Barat
2014
Anugerah IKAPI Jabar (Pesta Buku Bandung 2014)

Panitia Pesta Buku Bandung 2014 dan PPSS
2014
Lomba Baca Sajak Sunda Tingkat SMP dan SMA

Panitia Riksa Budaya Sunda 2014, Pensatrada UPI Bandung
2014
Lomba Mojang Jajaka Murangkalih, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

IGTKI Kecamatan Cinambo, Bandung
2014
Lomba Busana Guru TK, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

IGTKI Kecamatan Cinambo, Bandung
2014
Parade Seni Sunda Pelajar II, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Panitia Pesta Buku Bandung 2014
2014
Lomba Rampak Sajak Tingkat SMA, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Panitia Bandung Islamic Book Fair 2014
2014
Lomba Film Pendek ”The Journalist”, Tingkat Mahasiswa

HIMA Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2014
Lomba Film Pendek Tingkat Mahasiswa
Free Film, Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2015
Lomba Film Pendek Bandung II
Forum Film Bandung dan Panitia Pesta Buku Bandung 2015
2015
Kementrian Perhubungan RI dan Fikom Unpad
2017
Lomba Video ILM Sensor Mandiri
Lembaga Sensor Film RI
(SK 2788/K/LSF/2017)
2018
Anugerah LSF Kategori Film Bioskop
Lembaga Sensor Film RI
(SK 1942/K/LSF/VII/2017)
2019
Pasanggiri Maca Sajak Tingkat SMP jeung SMA Jawa Barat
Pensatrada UPI BandungModerator Diskusi, Workshop, dan Seminar

Waktu
Tema
Pembicara

2002
Workshop Menulis Cerpen di Gedung Kesenian Rumentang Siang
Eriyanti Nurmala Dewi

2002
Menulis Sajak di Gedung Kesenian Rumentang Siang
Etty RS
2003
Diskusi Menulis dan Membaca
Ajip Rosidi dan Hawe Setiawan
2006
Proses Kreatif Menulis di Dezon Bandung

Bambang Q. Anes dan Hermawan Aksan
2008
Workshop Peningkatan Apresiasi Bahasa dan Sastra Daerah (Wilayah Bogor), di Hotel Delaga Biru, Cianjur

Arthur S. Nalan, M.Hum., Aam Amilia, dan Soni Farid Maulana
2008
Diskusi The Local Jornalism; Menakar Kelokalan Journalis, di Aula UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Hawe Setiawan
2009
Dikusi ”Buku dan Dunia Pendidikan” di Landmark Convention Hall, Bandung

Rieke Diah Pitaloka dan Lia Refany.
2009
Diskusi buku The 7 Potential Blasts Menjadi Manusia Paling Sehat

Ahmad Abdul mudjib
2009
Diskusi “Buku dan Dunia Anak”

Marissa Haque dan Dra. Hj. Rema K. Soenendar
2009
Workshop “Peranan Surat Dalam Memajukan Budaya Tulis Indonesia”

Ajip Rosidi dan M. Ridho Eisy
2010
Talkshow “Mereka, Buku, dan Bandung”, di Landmak Convention Hall, Jl. Braga 129 Bandung.

Didi Petet, Uu Rukmana, dan Kerensa Johnston,
2010
Sawala Budaya “Someah Hadé ka Sémah”, di Hotel Savoy Homann, Jl. Asia Afrika, Bandung

Tjetje Hidayat Padmadinata, Hidayat Suryalaga, Hawe Setiawan, dan Acil Bimbo
2010
Seminar Nasional “BUDAYA TAKONOLOGY” Untuk Dasar Menulis dan Hidup Kreatif, di Grha Sanusi Hardjadinata UNPAD

Bagus Sujiwo/ Lupeng Magnum dan Erwan Juhara
2011
Talkshow “Usaha Menengah Kredit Mikro (UMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)  Bersama Bank BJB, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung.

Budi Nurhidayat (Kepala Sentra UMKM) dan Ana Kusumarita (Pemimpin  Cabang Bank BJB Suci)
2011
Diskusi Buku Mengadili Dewan Gubernur Bank Indonesia, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung.

H. Burhanuddin Abdullah, Hawe Setiawan, dan Didin S. Maulani.
2011
Workshop Seni Buhun, di Gedung Teater Tertutup, Taman Budaya Jawa Barat, Jl. Bukit Dago Utara 53, Bandung.


Tim Rukun Wargi Tatar Sunda (Ruwat Sunda),
2012
Diskusi dan Panduan Menggunakan Hijab, di  Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Tim Hijabers Mom Comutity Bandung (HMC),
2012
Diskusi Buku Orang Bilang Aku Teroris karya Pipiet Senja,  di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung  

Pipiet Senja, Evatya Luna, dan Abrar Rivai

2012
Launching dan Diskusi Buku Surat Malam Untuk Presiden karya Acep Iwan Saidi, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung
Tisna Sanjaya dan Aat Suratin

2012
Launching dan Diskusi Nu keur Néangan karya Ganjar Kurnia, di Bale Santika Tanginas Waras Binekas, Kampus UNPAD Jatinangor, Sumedang 
Dadan Sutisna dan Nazaruddin Azhar
2013
Diskusi “Ngawangun Karakter Rumaja Ngaliwatan Seni Teater”, di Kantor Harian Umum Pikiran Rakyat
Hawe Setiawan, Bambang Arayana Sambas, dan Hadi AKS
2013
Bedah Buku Panglima Domba Melawan Korupsi, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Teten Masduki, Tisna Sanjaya, dan Gustaf Hariman Iskandar
2013
Bedah Buku Purbatisi Purbajati, Filsafat Sunda Wiwitan, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Asep Salahudin dan Tatang Sumarsono

2013
Diskusi “Membangun Generasi Qurani”,  di Sangkuriang Ball Room - Hotel Karang Setra,  Sukajadi, Bandung

Dede Yusuf dan KH. Asep Totoh Gozali
4-3-2014
Bedah Novel Sunda “Sabalakana”, karya Dadan Sutisna, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung
Cecep Burdansyah dan Lugiena Dea
9-5-2014
Bedah Novel Sunda “Handeuleum 'Na Haté Beureum”, karya Chye Retty Isnendes, di Auditorium B, FPBS UPI, Bandung
Hawe Setiawan dan Asep Haerul Gani
31-1-2015
Talkshow Buku  Sejuta Cinta Rasa ala “Jalan Sutra” Bersama Komunitas Jalan Sutra, di Landmark, Braga, Bandung

Bondan Haryo Winarno
2015
Diskusi Buku “Bandung Tempo Doeloe” karya Harjoto Koento, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung
Aam Amilia dan Etty Harjoto Koento
2-2-2015
Diskusi Film “Kukejar Cinta ke Negeri China” Produksi StarVision
Eriska Rainisa, Mithu Nisar, Ninit Yunita, dan Eddy D. Iskandar
30-1-2015
Talkshow  “Peran Media Sosial Untuk Menyukseskan Bandung Juara”, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung
Cecep Burdansyah (Pimred Tribun Jabar) dan Budhiana Kartawijaya (Ketua Pengembangan Media Digital HU. Pikiran Rakyat)
2015
Seminar ”Sinematografi Dakwah: Peluang dan Tantangan”, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung
H. Deddy Mizwar dan Prof. Dr. H. Asep Saeful Muhtadi, MA
23-3-2016
 Sosialisasi "Penyerapan Budaya Lokal" di Kuningan, Jawa Barat
Prof. Dr. Zaitunah Subhan, Imam Suhardjo, dan C. Musiana Yudhawasti
27-3-2016
 Diskusi "Setengah Abad Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PPSS)" di Gedung Kesenian Rumentangsiang, Bandung
Abdulah Mustapa, Hawe Setiawan, dan Cecep Burdansyah
5-8-2016
Seno Gumira Ajidarma dan Niniek L. Karim
15-5-2018
Diskusi Sensor Mandiri Bersama Mahasiswa Surya University di Gedung Film, Jakarta Selatan
Rommy Fibri Hardyanto
12-9-2019
Teddy Muhtadin, Dhanu Priyo Prabowo, Saut Poltak Tambunan, dan I Gde Agus Darma Putra Event

Tahun
Nama Event
Jabatan

2003
Pameran Buku Bandung 2003, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Wakil koordinator pelaksana acara
2003
Peluncuran Buku Anaking Jimat Awaking (Karya Wahyu Wibisana), di Aula Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung

Seksi Acara
2003
Pameran Buku Islam Plus 2003, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Wakil koordinator pelaksana acara
2005
Peringatan 1/2 Abad Ajip Rosidi – Empat Fatimah, di Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) Bandung

Seksi Acara
2006
Peringatan 40 Tahun Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS), di Gedung Kesenian Rumentang Siang
Seksi Acara
2006
Peluncuran Buku Neangan Bulan, di Teater Terbuka Taman Budaya Jawa Barat

Seksi Acara
2007
Penyerahan Hadiah Sastra Rancage 2007, di Aula Universitas Islam Bandung (UNISBA)

Seksi Acara
2007
Indonesia Bersama, Indonesia Bergema; Gelar Seni Budaya Sunda dan Tionghoa di Gedung Kesenian Rumentangsiang Bandung

Seksi Acara
2007
Jejak Langkah Urang Sunda; 70 Tahun Ajip Rosidi di Graha Sanusi Hardjadinata (Aula Unpad), Jl. Dipatiukur 35, Bandung

Seksi Acara
2008
Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional 2008, di Graha Sanusi Hardjadinata (Aula Unpad), 21 Februari 2008.

Seksi Acara
2008
Peluncuran CD Musikalisasi Sajak Sunda “Lalaki Langit” di Gedung Kesenian Rumentangsiang, Bandung

Pemimpin Produksi
2008
Acara “Gunem Catur Sastra jeung Pangajaran Basa Sunda” di Gedung Bapeda Kuningan

Seksi Acara
2008
Penyerahan Hadiah Sastera Rancage 2008, di Graha Sanusi Hardjadinata UNPAD Bandung
Seksi Acara
2009
Pesta Buku Bandung 2009, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Koordinator pelaksana  Acara
2009
Lawung Panyajak Sunda, di Gedung Kesenian Rumentang Siang, Bandung

Seksi Acara
2009
Bandung Islamic Book Fair 2009, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Koordinator Pelaksana Acara
2009
Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional 2009, di Graha Sanusi Hardjadinata (Aula Unpad), Jl. Dipatiukur, Bandung
Seksi Acara
2009
Pameran Buku Bandung 2009, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Koordinator Pelaksana Acara
2010
Pesta Buku Bandung 2010, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung


Koordinator Pelaksana Acara
2010
Pameran Buku Bandung 2010, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Koordinator Pelaksana Acara
2010
Pameran Lukisan Yus Rusamsi”, di Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), Jl. Naripan No. 7-9, Bandung

Ketua Pelaksana
2010
Pesta Buku Diskon 2010, di Grha Sanusi Hardjadinata, Kampus UNPAD, Jl. Dipatiukur No. 35, Bandung

Koordinator Pelaksana Acara
2011
Pesta Buku Bandung 2011, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Koordinator Pelaksana Acara
2012
Jumpa Fans DEBU, di Litle White Café, Jl. Lodaya No. 11.A, Bandung

Seksi Acara
2012
Pesta Buku Bandung 2012, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Koordinator Pelaksana Acara
2012
Bandung Islamic Book Fair 2012, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Koordinator Pelaksana Acara
2012
Pameran Buku Bandung 2012, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Koordinator Pelaksana Acara
2012
Pesta Buku Diskon 2012, di Bale Santika Tanginas Waras Binekas, Kampus UNPAD Jatinangor, Sumedang

Koordinator Pelaksana Acara
2013
Pesta Buku Bandung 2013, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Koordinator Pelaksana Acara
2013
Peluncuran Kembali Buku “Semangat Baru” (Edisi Revisi) karya Mikihiro Moriyama, di Museum Sribaduga, Bandung (10 Mei 2013)
Seksi Acara
2014
Pesta Buku Bandung 2014, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung

Koordinator Pelaksana Acara
2014
Lomba Film Pendek “Cinta Membaca” Forum Film Bandung dan Panitia Pesta Buku Bandung 2014

Ketua Panitia Pelaksana
2014
Peringatan Hari Buku Nasional dan Pemecahan Rekor MURI (wakap buku terbanyak): di Lapang Tegallega, Bandung.
Koordinator Pelaksana Acara
2015
Pesta Buku Bandung 2015, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung
Koordinator Pelaksana Acara
2015
Lomba Film Pendek “Ekranisasi Sastra Sunda” Forum Film Bandung dan Panitia Pesta Buku Bandung 2014

Ketua Pelaksana
2015
Moviestival “Festival Film Pendek Pos Indonesia” PT. Pos Indonesia dan Komunitas Film Pendek Indonesia
Koordinator Pelaksana
2016
Peringatan 100 Tahun Sensor Film di Indonesia
Wakil Ketua Pelaksana
2017
Pentas Seni dan Malam Anugerah LSF-RI 2017
Wakil Ketua PelaksanaPembawa Acara/ MC (Master of Ceremony)

Waktu
Nama Event
Penyelengara

2003
Peluncuran Buku Anaking Jimat Awaking (Karya Wahyu Wibisana), di Aula Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung

UNPAD dan PT. Kiblat Utama
2005
Peringatan Setengah Abad Pernikahan Ajip Rosidi – Empat Fatimah, di Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) Bandung.
MC PARTNER: Rinrin Candraresmi

Panitia Setengah Abad Ajip Rosidi-Empat Fatimah
2006
Peringatan 40 Tahun Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS), di Gedung Kesenian Rumentang Siang, Bandung.
MC PARTNER: Rinrin Candraresmi

PPSS
2006
Peluncuran Buku Néangan Bulan, di Teater Terbuka Taman Budaya Jawa Barat.

Disbudpar Jabar
2006
Peluncuran Buku Tirai Bambu (Kumpulan Puisi Tiongkok Baru), di Kampus Akademi Bahasa Asing (ABA) Internasional Bandung

ABA Internasional
2007
Lawung Panyajak Sunda, di Gedung Kesenian Rumentang Siang, Bandung
MC PARTNER: Rinrin Candraresmi

PPSS
2007
Penyerahan Hadiah Sastra Rancage 2007, di Aula Universitas Islam Bandung (UNISBA)
MC PARTNER: Intan

Yayasan Rancagé
2007
Gelar Seni Budaya Sunda dan Tionghoa: Indonesia Bersama, Indonesia Bergema; di Gedung Kesenian Rumentangsiang, Bandung

Lembaga Mekar Parahyangan
2007
Peresmian Apotek Mutiara Hati, di Jl. Adi Flora Raya 15, Pertokoan Bumi Adipura, Bandung

Apotek Mutiara Hati
2007
Jejak Langkah Urang Sunda; 70 Tahun Ajip Rosidi di Graha Sanusi Hardjadinata (Aula Unpad), Jl. Dipatiukur 35, Bandung
MC PARTNER: Mira Rosana G. Wiranatakusumah.

UNPAD
10-2-2008
Lomba Dongeng Ibu-ibu, di Gedung Kesenian Rumentang Siang, Bandung
MC PARTNER: Rinrin Candraresmi

Disbudpar Jabar
21-2-2008
Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional 2008, di Graha Sanusi Hardjadinata (Aula Unpad)
MC PARTNER: Suci Andari

UNPAD dan PPSS
2008
Gelaring Pustaka Buku Kanagan II & Anugrah Gubernur Jabar 2008, di YPK, Bandung

Panitia Anugerah Gubernur Jabar 2008
21-22 Mei 2008
Workshop Peningkatan Apresiasi Bahasa dan Sastra Daerah (Wilayah Bogor), di Hotel Delaga Biru, Cianjur.
MC PARTNER: Dewi Mayaresmi6-6-2008
Peuting Geugeut Katineung, antara Gubernur Danny Setiawan dan Wagub Nu’man Abdul Hakim, dengan masyarakat Jawa Barat, di Hotel Horison, Bandung
MC PARTNER: Tintin

Panitia Peuting Geugeut Katineung
14-6-2008
Penyerahan Hadiah Sastera Rancage 2008, di Graha Sanusi Hardjadinata UNPAD Bandung
MC PARTNER: Mira Rosana G. Wiranatakusumah.

Yayasan Rancagé
2008
Acara “Gunem Catur Sastra jeung Pangajaran Basa Sunda” di Gedung Bapeda Kuningan
MC PARTNER: Anna

PPSS
19-7-2008
Pembukaan Helar Festival Bandung 2008, di Jl. Braga, Bandung.
MC PARTNER: Suci Andari.


Brother Hood
13-9-2008
Lawung Pangarang Sunda di Gedung Kesenian Rumentang Siang

PPSS
13-10-2008
Peluncuran Buku  Dalam Rangka 70 Tahun Prof. Dr. E. Saefullah Wiradipradja.
MC PARTNER: Ani.


UNISBA dan PT. Kiblat Buku Utama
19-10-2008
Silaturahmi WARGI GALUH PUSEUR, di Aula STBA Yafari, Jl. Cihampelas, Bandung
Wargi Galuh
21-2-2009
Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional 2009, di Graha Sanusi Hardjadinata (Aula Unpad), Jl. Dipatiukur, Bandung
UNPAD dan PPSS
7-5-2009
Pembukaan Bandung Islamic Book Fair, di Landmark Convention Hall, Jl. Braga 129, Bandung
MC PARTNER: Suci Andari.


IKAPI Jabar
22-12-2009
Pembukaan Pasanggiri Tembang Sunda (PTS) DAMAS, di Grha Sanusi Hardjadinata (Aula Unpad), Jl. Dipatiukur, Bandung
MC PARTNER: Astri Cahyani


Daya Mahasiswa Sunda (DAMAS)
22-3-2010
Malam Puncak Festival Drama Basa Sunda (FDBS) XI di Gedung Kesenian Rumentangsiang, Jl. Baranangsiang No. 1, Bandung

Teater Sunda Kiwari
31-12-2010
Pentas Seni Malam Tahun Baru di 2011 di Gedung Kesenian Rumentangsiang, Jl. Baranangsiang No. 1, Bandung

Lingkung Seni Ringkang Gumiwang
19-1-2011
Tawis Katineung Maéstro Tari Sunda: R. Enoch Atmadibrata, di Gedung Kesenian Sunan Ambu STSI Bandung, Jl. Buahbatu 212, Bandung

STSI Bandung
2011
Milangkala Majalah CAKAKAK ka-1, di Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), Jl. Naripan No. 7, Bandung


Majalah Cakakak
23-7-2011
Acara Nyakakak Alatan Lawak “Pasanggiri Lawak Satatar Jawa Barat“,  di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Jl. Dipatiukur, Bandung
MC PARTNER: Grup Lawak URBAN


Disbudpar Jabar dan Cakakak
31-3-2012
Malam Puncak Festival Drama Basa Sunda (FDBS) XII di Gedung Kesenian Rumentangsiang, Jl. Baranangsiang No. 1, Bandung

Teater Sunda Kiwari
12-5-2012
Jumpa Fans DEBU, di Litle White Café, Jl. Lodaya No. 11.A, Bandung

IKAPI Jabar
3-12-2012
Pembukaan Acara “Pesta Buku Diskon 2012″, di Bale Santika Tanginas Waras Binekas, Kampus UNPAD Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat
MC PARTNER: Anarima Desianti Savitri

UNPAD dan IKAPI Jabar
1-2-2013
Pembukaan Acara Festival Drama Basa Sunda Pelajar II, di Gedung Kesenian Rumentangsiang, Jl. Baranangsiang No. 1, Bandung

Teater Sunda Kiwari
10-5-2013
Peluncuran Kembali Buku “Semangat Baru” (Edisi Revisi) karya Mikihiro Moriyama, di Museum Sribaduga, Bandung
Museum Sri Baduga
2014
Peringatan Hari Buku Nasional dan Pemecahan Rekor MURI (wakap buku terbanyak): di Lapang Tegallega, Bandung.
IKAPI Jabar
2014
Malam Puncak Festival Drama Basa Sunda (FDBS) di Gedung Kesenian Rumentangsiang, Jl. Baranangsiang No. 1, Bandung

Teater Sunda Kiwari
2015
Malam Puncak Festival Drama Basa Sunda (FDBS) di Gedung Kesenian Rumentangsiang, Jl. Baranangsiang No. 1, Bandung

Teater Sunda Kiwari
2016
Malam Puncak Festival Drama Basa Sunda (FDBS) di Gedung Kesenian Rumentangsiang, Jl. Baranangsiang No. 1, Bandung

Teater Sunda Kiwari
2000-2015
MC Puluhan Acara Upacara Adat Pernikahan di Berbagai Kota Jawa Barat
Shohibul Hajat
2000-2015
MC Puluhan Acara Hiburan Pentas Pop Sunda di Berbagai Kota Jawa Barat
Shohibul Hajat


Organisasi

Tahun
Nama Organisasi
Jabatan

1999-2001
Sanggar Seni Damar Bumi Citraloka

Ketua
2000-2001
Paguyuban Sandiwara Sunda Bandung

Humas
2006-sekarang
Yayasan Jendela Seni Bandung

Ketua Harian
2012 - sekarang
Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PPSS)

Wakil Ketua
2013-sekarang
Forum Film Bandung
Anggota Regu Pengamat


0/Post a Comment/Comments