Peuting Geugeut Katineung - 2008


Catatan MC: Dhipa Galuh Purba

Acara "Geugeut Katineung" atau perpisahan  Gubernur Danny Setiawan dan Wagub Nu’man Abdul Hakim dengan masyarakat Jawa Barat, di Hotel Horison, Bandung, Jumat, 6 Juni 2008.


 • Bubuka
 • Galindeng Kalam Illahi
 • Biantara Ketua Panitia (Drs. H. Uu Rukmana, M.Si)
 • Prosési Geugeut Katineung
 • Kawih ti Palataran Seni Ganda Mekar/ Ida Rosida (Kembang Tanjung Panineungan).
 • Tarling ti Kikisik Jaladri Kalér Cirebon.
 • Penca Silat
 • Sajak Godi Suwarna “King Cross, Sydney”, tina Blues Kéré Lauk.
 • Tari Gatotkaca ti STSI Bandung
 • Tari Gentra Pinutri ti Studio Tari Indra
 • Tari Jaipongan Kawung Anten ti PADEPOKAN SENI JUGALA

Upacara digarap ku PADEPOKAN SENI JUGALA pimpinan Gugum Gumbira.

Naskah : Wahyu Wibisana
Sutradara : Gugum Gumbira jeung Dadi P. Danusubrata.
Panata Gerak : Diah, Ati, sareng Ahmad
Panata Karawitan : Ismét Ruhimat
Juru Mamaos : Euis Komariah, Rina usman, Rosyanti, sareng Mustika Iman.
Narator : Rinrin Candraresmi, Eka Gandara, sareng Yayat Héndayana.
Dalang : Dédé Chandra S. Sunarya

**
Jawa Barat: Ti Kulon jojojontor pangrereban panon poé nepi ka lelemah déngdék ngétan.

Secara filosofis, tarling  dapat mewakili gambaran sosial antarkelas masyarakat elit dengan alit (kecil).

Tarling yang baru dikenal sekitar tahun 1950-an, yang pada awalnya merupakan musik hiburan anak muda yang dimainkan secara spontan sambil menikmati indahnya rembulan di malam hari.

Pada saat itu instrumen gitar dimainkan dengan cara menirukan tabuhan melodi saron pada gamelan dan diiringi dengan alunan nada suling.

Tidak heran bila tarling merupakan sebuah akronim yang berasal dari kata gitar dan suling.

Pada awal tahun 1960-an, pementasan tarling di panggung-panggung mulai dipelopori oleh seorang seniman yang bernama Jayana.

Gentra Pinutri (Jawa Barat)
Dorongan naluri kawanitaan anu bedah pikeun ngungkab hiji gagasan rongkah, anu aya kalana pagedrug jeung kodratna minangka wanoja anu reumbeuy kahalusan sareng kalemesan. Sakumaha hébatna éta gagasan, anu natrah mah kaéndahan.

Ieu tari Kréasi anyar kailhaman tina gerak Penca Silat kalayan waditra tatabeuhan sareng rupaning alat musik tradisional sareng gamelan.

Kawung Anten
Hasil perkawinan Sribaduga Maharaja sareng Subang Larang, anu ngalahirkeun tilu putra: Cakrabuana, Larasati jeung Rajasanagara.

Syarif Hidayatullah lahir ti Larasati. Mantenna nikah sareng Kawung Anten, putrana Panembahan Surasowan, anu akina téh  dulur sakandung Sribaduga Maharaja. Jadi ti garis indung, Syarif Hidayatullah jeung Kawung Anten nyaéta turunan Pajajaran. Éta pertikahan ngalahirkeun Sabakingkin, anu langkung dipikawanoh Maulana Hasanudin.

Nepi ka kiwari, boh Sunan Gunung Djati atanapi Kawung Anten  mangrupi pasangan anu parantos ngagelarkeun Raja Islam munggaran di Banten (Iskandar dkk,2000).

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post